Voorbeeldles zwaardboot: “ophalen rietstengel”

Essentie en doel: Bij deze oefening laat je beginnende cursisten zelf ontdekken hoe ze tegen de wind in kunnen zeilen. Verzamel iedereen benedenwinds en geef ze de opdracht (pal) bovenwinds iets op te halen of aan te raken. Dit kan een rietstengel zijn, of de kant aantikken. Vervolgens moeten ze zo snel mogelijk weer terug. Degene die het eerste is, wint / krijgt een prijs. Cursisten moeten zelf uitvinden dat ze van aan de wind naar aan de wind moeten varen. Leuk aan deze oefening is dat het vrijwel altijd goed komt: meestal is er iemand zo snugger om het uit te vinden, de rest doet hem vervolgens na.

Uitwerking

Tijd: ongeveer drie kwartier
Extra benodigdheden: geen
Doel: zelfstandig laten ontdekken hoe op te kruisen
Vereiste vaardigheden: joystick en schoot onder controle hebben
Opzet: open opdracht geven, vervolgens zelf uitproberen, tot slot evalueren

Evalueren: Evalueren was nog nooit zo dankbaar. Meestal is iedereen razend benieuwd waarom ze niet recht tegen de wind in kunnen en hoe ze dan zo snel mogelijk er kunnen zijn. Leg hier dan ook goed het principe hoog aan de wind uit, en leg uit wat opkruisen is. Doe op dit niveau nog niet te moeilijk over lange en korte slagen, richt je eerder op het belang van goed hoog aan de wind varen (zo hoog mogelijk met zoveel mogelijk snelheid). Eventueel kan je het wedstrijdje nogmaals doen.

This entry was posted in Lesgeven and tagged , on by .

About Marijn Stokker

Ik zeil en geef les op kielboten en (twee en eenmans) zwaardboten en ben ik Opleider van de CWO in deze disciplines. Ik ben met name actief op Zeil- en Surfschool Neptunus. Verder heb ik team gezeild in het universiteitsteam van Edinburgh. Ook ben ik een trotse bezitter van een 470. Vanuit deze achtergrond zijn dus veel berichten geplaatst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.