Leerstijlen

Een uitleg van de verschillende leerstijlen van Kolb.

leerstijlen2

Bovenstaand figuur is een leerproces dat ieder meemaakt, elk van de fases wordt doorlopen. Bovenstaand figuur vind ik een van de prettigste modellen, omdat hij lekker simpel is.

Leerstijl Kernwoorden Leert het beste van…
Doener
Accomoderen
Wat is er nieuw? Ik ben in voor alles in.
 • directe ervaring, dingen doen
 • nieuwe ervaringen, het oplossen van problemen
 • in het diepe gegooid worden met een uitdagende taak
Bezinner
Divergeren
Ik wil hier graag even over nadenken
 • activiteiten waar ze de tijd krijgen/gestimuleerd worden (achteraf) na te denken over acties
 • als de mogelijkheid wordt geboden eerst na te denken en dan pas te doen
 • beslissingen nemen zonder limieten en tijdsduur
Denker
Assimileren
Hoe is dat met elkaar gerelateerd?
 • gestructureerde situaties met duidelijke doelstellingen (congressen, colleges, boeken)
 • als ze de tijd krijgen om relaties te kunnen leggen met kennis die ze al hebben
 • situaties waar ze intellectueel uitgedaagd worden
 • de kans krijgen vragen te stellen en de basismethodologie, logica etc. te achterhalen
 • theoretische concepten, modellen en systemen
Beslisser
Convergeren
Hoe kan ik dit toepassen in de praktijk?
 • activiteiten waar: een duidelijk verband is tussen leren en werken
 • ze zich kunnen richten op praktische zaken
 • ze technieken worden getoond met duidelijke praktische voorbeelden
 • ze de kans krijgen dingen uit te proberen en te oefenen onder begeleiding van een expert

Doener
Sterk:

 • Praktisch
 • Past zich makkelijk aan

Zwak:

 • Ongeduldig
 • Drammerig

Effectieve werkvormen:

 • Afwisseling werkvormen
 • Feedback
 • Ruimte voor humor, plezier, ontspanning
Dromer
Sterk:

 • Verbeeldingskracht
 • Genereren van nieuwe ideeën

Zwak:

 • Besluiteloos

Effectieve werkvormen:

 • Ruimte voor uiten van gevoel
 • Tijd voor reflectie
 • Visuele presentatie
Beslisser
Sterk:

 • Doelen stellen
 • Besluiten nemen

Zwak:

 • sociaal contact / relaties

Effectieve werkvormen:

 • Zelf conclusies (kunnen) trekken
 • Koppeling leggen met praktijk
 • Ruimte voor experiment
Denker
Sterk:

 • logisch denken
 • concepten/modellen bouwen

Zwak:

 • Praktisch toepassen
 • Zweven (niet met beide benen op de grond)

Effectieve werkvormen:

 • Duidelijke structuur
 • Ruimte voor stellen van vragen
 • Observaties plaatsen in theorie
 • Na de leermodellen kwamen de reflectiemodellen, waarbij met name Van Gelder werd uitgediept (leerdoel en beginniveau –> lesontwerp en uitvoering –> controle –> evalueren leerproces –> leerdoel en beginniveau). Belangrijk was voor mij het aanpassen van het lesontwerp naar de cursist zelf; hij moet zelf bezig gaan met zijn leerdoel en beginniveau, en aan de hand daarvan wordt een lesmodel gemaakt. De controle wil ik vooral ook laten dienen als reflectie of het enigszins een logisch lesontwerp was, of dat de oefening totaal gefaald is.
This entry was posted in Lesgeven, Trainen and tagged on by .

About Marijn Stokker

Ik zeil en geef les op kielboten en (twee en eenmans) zwaardboten en ben ik Opleider van de CWO in deze disciplines. Ik ben met name actief op Zeil- en Surfschool Neptunus. Verder heb ik team gezeild in het universiteitsteam van Edinburgh. Ook ben ik een trotse bezitter van een 470. Vanuit deze achtergrond zijn dus veel berichten geplaatst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.