CWO Zeilinstructeur 4: gevorderd lesgeven en begeleiden

Het hoogste Zi-niveau is Zeilinstructeur 4 (Zi-4). Een belangrijk verschil tussen Zi-3 en Zi-4 is een verschuiving van de rol van de instructeur. Een Zi-4 instructeur vult namelijk ook de rol in van begeleider en scout van nieuwe instructeurs. Daarnaast onderscheidt een Zi-4 instructeur zich van een Zi-3 instructeur door een nog verder ontwikkelde eigenvaardigheid en lesgeefvaardigheid. Om in aanmerking te komen voor een Zi-4 pas dient een instructeur zich zowel op eigenvaardigheid als op didactisch gebied verder te ontwikkelen. Wat betreft de eigenvaardigheid moet de instructeur minimaal 48 uur trainen op CWO IV+ niveau. Van deze 48 uur moet minimaal de laatste 12 uur training gevolgd worden bij trainers die niet verbonden zijn aan de eigen vaarschool/vereniging, externe trainers.

Naast een verdieping van de eigenvaardigheid moet een Zi-4 kandidaat het Klein Vaarbewijs I halen en daarnaast zijn of haar kennis vergroten met betrekking tot het schip waarin zij de Zi-4 opleiding volgt.

Naast de eigenvaardigheid en de uitgebreide theoretische kennis dient de instructeur zes PvB’s te doen. Wederom kan de instructeur pas een PvB doen als de leercoach hiervoor toestemming heeft gegeven. Een belangrijk aspect is het begeleiden en afnemen van PvB’s van Zi-2 instructeurs op weg naar Zi-3. Wat betreft de PvB’s 4.1 en 4.2, respectievelijk het geven van lessen/trainingen en het afnemen van Proeven van Bekwaamheid heeft de kandidaat de keuze tussen een praktijk beoordeling of een portfolio beoordeling (keuze uit X1 of X2). Voor het begeleiden, het bevorderen competentieontwikkeling sportkader, zijn alle vier de aspecten van de PvB verplicht, PvB 4.4. Belangrijk bij begeleiden zijn; goed kunnen luisteren, het kunnen geven van gerichte opbouwende kritiek, een open houding en het kunnen helpen van beginnende instructeurs.

Zi-4 omvat de volgende PvB´s (geldig op 1-1-2011):

KSS Competentie Portfolio Plannings-int. Praktijk Reflectie-int.
4.1 Geven van lessen/trainingen X1 X2 X2 X2
4.2 Afnemen Proeven van Bekwaamheid X1 X2 X2 X2
4.3 Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid X     X
4.4 Bevorderen competentieontwikkeling sportkader X X X X
4.5 Samenwerken begeleidingsteam, onderhouden contacten X     X
4.6 Scouten van nieuwe instructeur X     X

Competenties

In de verschillende tabellen worden telkens verschillende competenties benoemd, de inhoud van deze competenties wordt beschreven in protocollen. Deze protocollen worden in een ander topic besproken.

Zi-4 het eindstation?

Zi-4 is het hoogste zeilinstructie diploma dat behaald kan worden. Echter dit is niet het eindstation. Er kunnen nog twee stappen gemaakt worden. Allereerst kan er een zogenaamde ster, *, behaald worden, deze geeft de bevoegdheid om eigenvaardigheid (en theorie) examens op CWO IV niveau af te nemen. Een aparte topic beschrijft hoe deze examineerbevoegdheid behaald kan worden. Vervolgens kan na het behalen van de examineerbevoegdheid ook nog de Cursus Opleider gevolgd worden. Als Opleider ben je eindverantwoordelijke op zeiltechnisch gebied voor een vaarschool/vereniging.

Meer over zeilinstructeur 2
Meer over zeilinstructeur 3

2 thoughts on “CWO Zeilinstructeur 4: gevorderd lesgeven en begeleiden

  1. Pingback: Zeilinstructeur 3: een zelfstandige instructeur | BeterZeilen.nl

  2. Pingback: Zeilinstructeur 2: de eerste stappen in het lesgeven | BeterZeilen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.