CWO Zeilinstructeur 3: een zelfstandige instructeur

Na het behalen van Zeilinstructeur 2 (Zi-2) wordt een instructeur begeleid in het leerproces door een leercoach. Door vaker les te geven en de mogelijke handvatten van de leercoach zal het lesgeven een Zi-2’er steeds beter afgaan. Na verloop van tijd is het dan ook niet langer nodig dat een Zi’er begeleidt wordt bij het lesgeven. Een belangrijk criterium hierbij is of de instructeur in staat is om zijn of haar lesgeven te reflecteren.

Als de leercoach van mening is dat de instructeur op voldoende niveau is dan kan de leercoach de PvB voor Zeilinstructeur 3 (Zi-3) aanvragen. Bij de PvB 3.1 het geven van lessen worden naast een portfoliobeoordeling en praktijkbeoordeling ook twee interviews gehouden, voorafgaand en na afloop van de praktijk. Het planningsinterview gaat in opde voorbereiding van de les en het reflectie-interview gaat in op de evaluatie van de les. Belangrijk is hier het reflecterend vermogen van de instructeur.

Om toegelaten te worden tot PvB’s op Zi-3 niveau geldt een minimumleeftijd van 18 jaar, een eigenaardigheidniveau van CWO IV en daarnaast de medische geschiktheid en het kunnen zwemmen. Enkel voor de discipline Jeugdzeilen geldt de minimumeis van CWO IV niet en daar volstaat een eigenvaardigheidniveau van CWO III.

De PvB´s die horen bij het behalen van Zi-3 zijn (geldig op 1-1-2011):

KSS Competentie Portfolio Plannings-int. Praktijk Reflectie-int.
3.1 Geven van lessen X X X X
3.2 Coachen van wedstrijden (nvt binnen zeilschool) X   X X
3.3 Organiseren van activiteiten X      
3.4 Aansturen sportkader     X  
3.5 Inschatten vaardigheidsniveau (facultatief)     X  

Na het behalen van Zi-3 is de instructeur in staat zelfstandig les te geven tot en met CWO III. Daarnaast mag de Zi-3 instructeur leercoach zijn voor aankomende instructeurs (die uiteindelijk opgaan voor PvB’s van Zi-2). Over het algemeen moet een “stageperiode” van vijf weken als redelijk worden gezien tussen het moment van behalen van Zi-2 en het doen van PvB’s op niveau Zi-3.

Meer over zeilinstructeur 2
Meer over zeilinstructeur 4

2 thoughts on “CWO Zeilinstructeur 3: een zelfstandige instructeur

  1. Pingback: Zeilinstructeur 2: de eerste stappen in het lesgeven | BeterZeilen.nl

  2. Pingback: Zeilinstructeur 4: gevorderd lesgeven en begeleiden | BeterZeilen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.