Begeleidingsvormen

Verschillende vormen van begeleiding, uit verschillende bronnen verzameld.

Een maatje/bondgenoot
Dit is iemand die zich in een vergelijkbare werksituatie bevindt en met wie de instructeur kan reflecteren, ervaringen, inzichten en opvattingen kan delen en adviezen kan krijgen. Maatjes bespreken met elkaar de voortgang in hun werk of leerproces. Maatjes maken zelf afspraken over hoe en wanneer ze invulling geven aan hun bondgenootschap. De aanpak van het maatje is actief, samenwerkend, gelijkwaardig en interactief.

Intercollegiale toetsing of intervisie
Een gestructureerde manier om met instructeurs te leren van situaties, vragen en problemen in de dagelijkse praktijk. Met intervisie kun je de volgende resultaten bereiken: reflecteren, vinden van oplossingen en richtingen, vaardigheden ontwikkelen, anderen ondersteunen. De aanpak van de deelnemers aan intervisie is actief, samenwerkend, gelijkwaardig en interactief. Problemen kunnen vrij worden ingebracht in een samenwerkingsrelatie.

Supervisie
Supervisie is een vorm van leren, waarbij een mentor wordt aangesteld of gekozen om een instructeur te helpen of te adviseren. De mentor geeft feedback om gericht te leren van eigen functioneren en veranderingen te bereiken. Met supervisie leert een werknemer te reflecteren op situaties in het werk, nieuwe oplossingsrichtingen kiezen, kwaliteiten en zelfbewustzijn te ontwikkelen. De aanpak van de supervisor/mentor is ondersteunend, lerend/helpend, verbaal, planmatig en verhelderend.

Individuele Coaching
Het werken aan persoonlijk functioneren en attitudes vindt plaats via coaching. Centraal staan de problemen of vragen waar de instructeur tegen aanloopt in zijn/haar werk. De aanpak van de coach is helpend, planmatig en omvat het geven van feedback, het stellen van vragen om de instructeur verder te helpen in het functioneren in het werk.

Video-interactiebegeleiding
Deze vorm van coaching werkt met video-opnames van de instructeur in actie. De coach bespreekt met de instructeur aan de hand van de video-opnames de positieve elementen in haar gedrag en stelt de instructeur coachende vragen waardoor zij/hij haar sterke punten en leerpunten benoemt.

Groepscoaching
Het ondersteunen van instructeurs bij de uitoefening van competenties in de werkomgeving via groepsbijeenkomsten met een coach, die het leerproces begeleidt. De coach informeert, adviseert, confronteert en counselt de groep zodanig dat de betrokkenen hun leerproces in hun eigen werkpraktijk kunnen vervolgen. Groepscoaching is gericht op het onderzoeken van de mogelijkheden tot verbetering, het ontwikkelen en uitbouwen van kwaliteiten en vaardigheden. Bij coaching gaat het vaak om het verbeteren van functioneren in de werksituatie. Feitelijke informatie over functioneren, bijvoorbeeld verkregen via observatie, is input voor de bijeenkomsten. De aanpak van de coach/trainer is reflectief, afstandelijk, sturend en controlerend.

Kennis(sen)map
Een systeem opbouwen met informatie over wie beschikt over specifieke ervaring, contacten heeft gehad met een interessante trainer, gastspreker, wie geschreven heeft over een bepaald thema, wie interesse heeft in een bepaald thema.

This entry was posted in Begeleiden and tagged on by .

About Marijn Stokker

Ik zeil en geef les op kielboten en (twee en eenmans) zwaardboten en ben ik Opleider van de CWO in deze disciplines. Ik ben met name actief op Zeil- en Surfschool Neptunus. Verder heb ik team gezeild in het universiteitsteam van Edinburgh. Ook ben ik een trotse bezitter van een 470. Vanuit deze achtergrond zijn dus veel berichten geplaatst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.