Author Archives: Marijn Stokker

About Marijn Stokker

Ik zeil en geef les op kielboten en (twee en eenmans) zwaardboten en ben ik Opleider van de CWO in deze disciplines. Ik ben met name actief op Zeil- en Surfschool Neptunus. Verder heb ik team gezeild in het universiteitsteam van Edinburgh. Ook ben ik een trotse bezitter van een 470. Vanuit deze achtergrond zijn dus veel berichten geplaatst.

Grootzeiltrim

“Grootzeiltrim is een kwestie van evenwicht, het spelen met de vorm en de stand van het grootzeil tot er een goede balans is tussen de zeilen en het onderwaterschip. Niets beïnvloedt de loef- of lijgierigheid van de boot zo sterk als de vorm van het grootzeil; met name de stand van het achterlijk speelt hier een grote rol: een bol getrimd grootzeil met een “dicht” achterlijk maakt de boot loefgierig, een vlak getrimd zeil met een “open” achterlijk maakt de boot minder loefgierig of soms zelfs lijgierig. Continue reading

Zeiltrim voorzeil

Voorzeilen zijn er in vele soorten en maten; genua’s 1, genua’s 2, high-aspect fokken, rolreefgenua’s, kluivers, etcetera. Toch zijn er, ondanks deze verscheidenheid, wel een aantal algemeen geldende regels te geven voor een goede trim van deze zeilen.

De trim van voorzeilen kunnen we het best benaderen door te kijken naar een paar belangrijke eigenschappen van het zeil; immers, wel of geen inzicht in hoe een zeil in elkaar zit maakt het verschil tussen bewust en intuïtief trimmen. Continue reading

Trapeze varen

Het varen met een trapeze zorgt voor veel extra snelheid: alle windkracht die door gebrek aan gewicht wordt omgezet in helling, wordt nu omgezet in snelheid, wat voor een aanzienlijke snelheidsvermeerding zorgt. Het trapezevaren kan worden onderverdeeld in een aantal handelingen: ten eerste het in de trapeze komen, ten tweede het trapeze hangen en ten derde het uit de trapeze komen en overstag gaan of gijpen. Continue reading

Begeleidingsvormen

Verschillende vormen van begeleiding, uit verschillende bronnen verzameld.

Een maatje/bondgenoot
Dit is iemand die zich in een vergelijkbare werksituatie bevindt en met wie de instructeur kan reflecteren, ervaringen, inzichten en opvattingen kan delen en adviezen kan krijgen. Maatjes bespreken met elkaar de voortgang in hun werk of leerproces. Maatjes maken zelf afspraken over hoe en wanneer ze invulling geven aan hun bondgenootschap. De aanpak van het maatje is actief, samenwerkend, gelijkwaardig en interactief.

Intercollegiale toetsing of intervisie
Continue reading

Droog omslaan

Wanneer een zwaardboot omslaat, is het vrij eenvoudig om droog te blijven en weer snel door te zeilen. Dit heet ‘droog omslaan’. De stuurman (en eventueel bemanning) klimt op de rand wanneer het schip omslaat, bij voorkeur met de schoot en joystick nog vast. Vervolgens wordt de boot weer rechtgetrokken en wordt er direct doorgezeild. In deze post wordt dit laten zien in een zelf opgenomen filmpje.
Continue reading

Individuele beleidingsvormen

Een aantal verschillende begeleidingsvormen, inclusief de activiteiten van de begeleider en instructeur.

Gezamenlijk observeren

Gezamenlijk observeren is een zeer nuttig middel om iemand iets duidelijk te maken wat moeilijk in woorden uit te leggen is. Zo kan je bijvoorbeeld samen een groep cursisten die les krijgt observeren en kijken naar de spanningsboog, aandacht, etc. Ook kun je zeiltechnisch observeren, bijvoorbeeld andere boten die aan het varen zijn: zo kun samen een foutenanalyse maken.

Activiteit begeleider: Voorbespreking, observeren, analyseren, toelichten, uitleggen en nabespreken
Activiteit instructeur: Observeren, analyseren, luisteren, meedenken en nabespreken Continue reading

Slecht nieuws gesprek

Slecht nieuws brengen is lastig. De boodschapper voelt zich vaak gemangeld tussen verstand (‘bijv. het is rationeel gezien goed welk nieuws ik breng’) en gevoel (‘bijv. ik gun hem dit nieuws niet, hij is best aardig). Heb je de beslissing weloverwogen genomen, dan is het beste wat je kunt doen het nieuws te brengen en de ander te helpen het te verwerken.

In termen van gesprekstechniek betekent dit dat je tijdens het gesprek moet kunnen switchen tussen inhouds- en relatieniveau. Inhoudelijke bijdragen hebben betrekking op feiten en argumenten. Relatiegerichte uitingen verwoorden gevoel en invoelingsvermogen: bijvoorbeeld warmte, genegenheid of aandacht. Continue reading

Handelingssnelheid trainen

De handelingssnelheid aan boord (en het herkennen van de handelingssnelheid van je stuurman/maat) is bepalend voor het slagen of falen van manoeuvres. Voor Kb-V moet dit zeer vlot en zonder moeite gaan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de schoot- en roerbediening, maar ook om gewichtstrim, snelheid in hijsen en strijken en het afvaren van lagerwal. Continue reading

Gesprekstechnieken

Verschillende gesprekstechnieken die je kunt gebruiken om het gesprek doelbewust te laten verlopen.

Veronderstelling: Als begeleider interpreteer je datgene wat de instructeur heeft gezegd. De interpretatie sluit nauw aan bij het referentiekader van de instructeur als je expliciet maakt wat de instructeur nog (net) niet kon verwoorden. Je kan ook veronderstellingen maken buiten het referentiekader van de instructeur door persoonlijke ideeën toe te voegen. Soms is dat broodnodig om impasses in het gesprek te doorbreken maar tegelijkertijd begeef je je op glad ijs: de kans is groot dat je er vierkant naast zit. Het gevolg is dat de instructeur zich niet begrepen zal voelen.

Informatie geven: Continue reading