S.M.A.R.T. doelen

“Doelen sturen je gedrag. Als je geen doelen hebt, maakt het niet zoveel uit wat je doet. Doelen zijn makkelijk omdat ze je helpen bij het nemen van beslissingen. Dat geldt niet alleen voor jou als individu, maar ook voor groepen en organisaties. Als tijdens een groepsoverleg bijvoorbeeld blijkt dat men het niet met elkaar eens is, kan het verwijzen naar een gemeenschappelijk doel soms de doorslag geven. Maar hoe stel je haalbare doelen?

S.M.A.R.T. doelen

Vaak wordt het stellen van doelen verward met het hebben van goede voornemens. Denk maar eens aan de mensen die op 1 januari voornemen om te stoppen met roken. Het is een goed voornemen, want als het je lukt leef je gezonder en voor medemensen kan het aangenamer zijn. Maar als doel is ‘stoppen met roken’ wat vaag. Want wanneer stop je met roken? Wat bedoelt iemand precies met ‘stoppen’, wil dat zeggen één sigaret per dag of alleen maar een paar sigaretten op feestjes of geen enkele sigaret meer?

Goede doelen stellen betekent SMART doelen stellen. Een doel is SMART als het Specifiek, Meetbaar, Aanwijsbaar, Realistisch en Tijdgerelateerd is.

Specifiek: wil zeggen dat het doel niet vaag maar tamelijk concreet is.

Bijvoorbeeld: Student zegt ” Ik ga harder werken” dan is dat niet specifiek. Wel specifiek is als deze student zegt: ‘ Ik ga de lessen bijwonen en de opgaven maken”.

Meetbaar: wil zeggen dat je moet kunnen nagaan of het specifieke doel ook omgezet wordt in handelingen die meetbaar zijn.

Bijvoorbeeld: Je kunt meten hoeveel lessen iemand volgt en hoeveel opgaven gemaakt worden.

Aanwijsbaar: wil zeggen dat duidelijk is wie wat moet doen om het doel te bereiken. Dit geld vooral voor groepsdoelen.

Bijvoorbeeld: Stel de school wil dat het slagingspercentage omhoog gaat. Om dit doel te kunnen bereiken, krijgen docenten van vakken met lage slaagpercentage, onderwijskundige begeleiding. Dit houdt in dat een onderwijskundige training geeft aan docenten, maar ook dat docenten hun vak aanpassen en dat de school geld uittrekt voor dit project. Verschillende mensen worden aangewezen voor uiteenlopende taken.

Realistisch: verwijst naar de haalbaarheid van doelen. Soms zijn doelen zo hoog gegrepen dat het bijna niet mogelijk is om ze te halen. Het niet halen van doelen werkt demotiverend. Doelen die te laag gesteld zijn, worden makkelijk gehaald, maar dat levert niet veel bevrediging op. Het meest motiverend is om doelen te stellen die net boven het niveau van jezelf of de groep liggen. Je moet dan iets extra’s doen om ze te halen en als het lukt, kun je met reden trots zijn op jou prestatie of op die van de groep. Dat geeft weer energie voor het volgende, haalbare doel. Om te weten wat haalbare doelen zijn moet je jezelf (of de groep/de organisatie) goed kennen. Een terugblik op het verleden of het gegevens verzamelen over het verleden kan hierbij helpen.

Voorbeeld: Een student heeft in de twee trimester 25% van de vakken gehaald. Toch wil hij in een jaar alle vakken halen. Is dat realistisch? Waarschijnlijk niet, tenzij de student van zichzelf weet dat hij onder grote druk een enorme spurt kan maken of weet dat hij in vakanties juist extra hard kan werken. Het lijkt realistischer om te denken dat zo’n student wellicht met wat extra inspanning en met inzet van extra tijd in de zomervakantie hooguit 50% van de vakken kan halen.

Tijdgebonden: er moet duidelijk een begin en een eindtijd afgesproken worden. Wanneer begin je met het verrichten van activiteiten om je doel te bereiken en wanneer kun je zeggen dat je het doel bereikt hebt.

Voorbeeld: wanneer begint de eerder genoemde student met “harder werken, c.q. volgen van de lessen?” Vanaf de eerstvolgende les of vanaf het volgende blok? Wanneer kun je zeggen dat deze student zijn doel heeft bereikt? Wanneer hij de eerste drie lessen heeft gevolgd en de daarbij behorende opgaven heeft gemaakt of op het moment dat hij een heel trimester alle lessen heeft gevolgd en de opgaven heeft gemaakt?”

Bron

This entry was posted in Begeleiden and tagged on by .

About Marijn Stokker

Ik zeil en geef les op kielboten en (twee en eenmans) zwaardboten en ben ik Opleider van de CWO in deze disciplines. Ik ben met name actief op Zeil- en Surfschool Neptunus. Verder heb ik team gezeild in het universiteitsteam van Edinburgh. Ook ben ik een trotse bezitter van een 470. Vanuit deze achtergrond zijn dus veel berichten geplaatst.

One thought on “S.M.A.R.T. doelen

  1. AthenaJuicy

    I often visit your blog and have noticed that you don’t update it often. More frequent
    updates will give your blog higher authority & rank in google.
    I know that writing articles takes a lot of time, but you can always help yourself with miftolo’s tools which will shorten the time of creating an article to a few seconds.

    Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.