CWO diploma’s: Kielboot CWO I, CWO II, CWO III en CWO IV

Het CWO bestaat uit de diploma’s CWO I tot en met CWO IV. Waar CWO I slechts de eerste kennismaking met zeilen betekent, daar gaat CWO II in al in op zelfstandig varen en CWO III op de verantwoordelijkheid dragen over boot en bemanning. Vanaf CWO III mag iemand (na het voltooien van een didactische scholing) les geven aan cursisten. CWO IV is een consumentendiploma, maar wordt vaak gevolgd door cursisten die al instructeur op een vaarschool of vereniging. De beschrijving van de CWO’s hieronder richt zich voornamelijk op de kielboot.

Kielboot CWO I (1)

De CWO I (1) cursus betekent de eerste kennismaking met zeilen. Bij dit diploma wordt ingegaan op de elementaire beginselen van het zeilen. Deze cursus gaat onder andere in op het vaarklaar en nachtklaar maken van het schip, het verhalen, het hijsen en strijken, de roer- en schootvoering, de overstag en de gijp. Daarnaast wordt er basistheorie behandeld op het gebied van veiligheid, enkele vaarregels, zeiltermen, onderdelen van het schip en schiemanswerk. Om dit diploma te kunnen behalen dient de kandidaat onder begeleiding van de instructeurs verschillende manoeuvres te kunnen maken op eenvoudig vaarwater onder gunstige weersomstandigheden. Onder deze omstandigheden moet het in de meeste gevallen mogelijk zijn om na ongeveer 5 dagen instructie dit diploma te behalen.

CWO I eisen kielboot

Kielboot CWO II (2)

De CWO II (2) cursus is een verdieping van de CWO I cursus waarbij het belangrijkste verschil is dat de kandidaat de verschillende manoeuvres die vereist zijn voor dit diploma zelfstandig kan uitvoeren in tegenstelling tot CWO I waarbij alles onder begeleiding van de instructeur gebeurt. Naast de basisbeginselen behandelt deze cursus ook het (zelfstandig) aankomen aan hogerwal, het opkruisen in nauw vaarwater en de man-over-boord-manoeuvre. Met betrekking tot de theorie wordt dieper ingegaan op de vaarregels maar wordt ook aandacht besteed aan weersinvloeden, vaarproblematiek van grote schepen en gedragregels. De kandidaat moet de verschillende manoeuvres zelfstandig kunnen uitvoeren op niet te druk vaarwater tot en met windkracht 4 Beaufort. Om deze cursus met succes af te ronden moet gedacht worden aan een termijn van ongeveer 8 dagen instructie.

CWO II eisen kielboot

Kielboot CWO III (3)

De cursus CWO III (3) is de laatste voordat iemand wat betreft eigenvaardigheid bekwaam de verantwoordelijkheid te dragen over het schip. De kandidaat die zich inschrijft voor deze cursus gaat met een heel andere instelling het water op dan bij de voorgaande cursussen. Doel van deze cursus is namelijk het leren dragen van de verantwoordelijk over het schip, de kandidaat dient dus de rol van schipper aan te nemen. Naast de manoeuvres hierboven besproken gaat het CWO III diploma ook in op lastige manoeuvres zoals de lagerwal en het ankeren. Daarnaast wordt ook dieper ingegaan op het hoe en waarom een boot tegen de wind in kan zeilen en hoe een boot kan oploeven in een vlaag. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de helling van de boot en verschillende soorten betonning. Om dit diploma te behalen dient de cursist de verschillende manoeuvres onder redelijke omstandigheden uit te kunnen voeren tot en met windkracht 6 Beaufort. Zoals gezegd, de rol van de cursist verandert van bemanningslid naar schipper. Voor een succesvolle afronding van deze cursus moet een termijn van ongeveer 10 dagen als redelijk worden beschouwd.

CWO III eisen kielboot

Kielboot CWO IV (4)

De cursus CWO IV (4) is de laatste in de consumentenlijn. De CWO IV cursus is een verfijning van het CWO III programma maar kent geen nieuwe onderwerpen ten opzichte van het CWO III programma. Belangrijk onderscheid tussen beide programma’s is het niveau van communicatie, organisatie, oplossend vermogen en volledige controle over het schip. Om het CWO IV diploma te halen dient de kandidaat onder alle omstandigheden de controle te hebben op moeilijk vaarwater. Een groot verschil is dat een CWO IV diploma alleen kan worden gegeven na het varen van een examen wat geldt als definitief meetmoment. Dit in tegenstelling tot CWO I tot en met III waar vaak wordt gewerkt met vorderingsstaten en aan het einde van een cursus wordt bekeken of de cursist de verschillende manoeuvres beheerst. Voor CWO IV geldt dat de kandidaat zowel een praktijk- als theorie-examen dient af te leggen. Meer informatie over examenvaren is opgenomen in een aparte post. Een termijn van ongeveer 10 dagen moet gemiddeld genomen voldoende zijn of te kunnen slagen voor de CWO IV examens.

CWO IV eisen kielboot

Samenvatting Kielboot CWO I tot en met Kielboot CWO IV

Bovenstaande heeft kort beschreven hoe van een eerste kennismaking met zeilen uiteindelijk het CWO III diploma behaald kan worden. Waar CWO I ingaat op basishandelingen zoals het sturen, hijsen/strijken en de overstag, gaat CWO II al een stuk verder met de hogerwal en de man-over-boord-manoeuvre, terwijl CWO III ook ingaat op het ankeren en de lagerwal. Tot slot verfijnt CWO IV de technieken van de voorgaande diploma’s. Belangrijk is ook de ontwikkeling van de rol in het schip de kandidaat meemaakt gedurende deze opleidingen, waar bij CWO I de cursist enkel op aanwijzing en met enige hulp van de instructeur de manoeuvres uitvoert, wordt de cursist zelfstandig bij niveau II en draagt deze uiteindelijke de verantwoordelijkheid door op te treden als schipper bij niveau III. Bij CWO IV wordt uiteindelijk verwacht dat de kandidaat in alle gevallen de controle heeft over schip en bemanning. Ook worden de eisen qua vaarwater en weersomstandigheden steeds hoger, waar wordt begonnen met rustig vaarwater en een matige windkracht 3 bij niveau I, eindigt men bij complex vaarwater en windkracht 6. Over het gehele traject moet men rekening houden met een cursustermijn van ongeveer 35 dagen.

By Lars Kalter | This entry was posted in Opleidingen and tagged , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to CWO diploma’s: Kielboot CWO I, CWO II, CWO III en CWO IV

  1. Pingback: Zeilinstructeur 2: de eerste stappen in het lesgeven | BeterZeilen.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published.