Category Archives: Trim

Trapeze varen

Het varen met een trapeze zorgt voor veel extra snelheid: alle windkracht die door gebrek aan gewicht wordt omgezet in helling, wordt nu omgezet in snelheid, wat voor een aanzienlijke snelheidsvermeerding zorgt. Het trapezevaren kan worden onderverdeeld in een aantal handelingen: ten eerste het in de trapeze komen, ten tweede het trapeze hangen en ten derde het uit de trapeze komen en overstag gaan of gijpen. Continue reading

Het nut van reven

In de meeste (toer)boten is het mogelijk om te reven (=zeil kleiner maken) en is het verstandig om dit bij harde wind ook te doen. Bij sterk toenemende wind neemt de belasting op de mast, zeilen en schoten sterk toe. De schoten worden moeilijk te bedienen vanwege de grote spanning die erop staat. Daarnaast kan gijpen gevaarlijk worden, omdat de giek met een grote klap overkomt en bij een foutje het schip extreem kan laten hellen en omslaan. Continue reading

Gennaker varen

Een prachtige dimensie aan het zeilen; het gennaker varen. De gennaker zit op de boeg bevestigd en wordt aan lijzijde aangetrokken. Er zit geen stijf profiel in het zeil, zoals bij een grootzeil of fok, maar het is meer en soort ‘ballon’. Het verschilt van de spinaker dat de gennaker vooral bedoelt is voor ruime en halvewindse koersen, terwijl de spinaker, die zowel aan lij als loef kan worden aangetrokken, voor ruime koersen geschikt is. Het is eigenlijk een kruising van een genua en een spi. Continue reading

Opkruisen en schootbediening

De schootbediening bij opkruisen en overstag is essentieel. Een veel gemaakte fout in de kielboot of tweemans zwaardboot bij de overstag is de fokbediening. Vaak wordt deze volledig of voor een groot deel losgelaten. Hierdoor verliest het schip enorm veel vaart: Wanneer de fok namelijk te ver wordt losgelaten, zorgt deze voor veel geklapper en daardoor verlies van snelheid. Tevens verstoort hij de stroming in het grootzeil, waardoor effectief twee zeilen volledig de-powered worden.

De schootbediening verschilt wezenlijk bij de overstag in twee situaties, namelijk wanneer het schip voldoende vaart heeft en wanneer het schip vrijwel geen vaart heeft. Continue reading

Stabiliteit op een zeilboot

Hier staat in simpele bewoordingen hoe de stabiliteit op een schip wordt veroorzaakt. Een heel klein beetje kennis van koppels en krachten is nodig, maar waarschijnlijk krijg je ook wel een idee ervan terwijl je het aan het lezen bent. Het belangrijkste principe: het hefboomprincipe. Wanneer je de afstand tussen waar je kracht zet en waar het draait heel groot maakt, is de kracht effectiever en dus groter. Voorbeeld: op de wip, verschil met helemaal op het einde zitten en helemaal bij het draaipunt. Continue reading

Voorbeeldles kielboot: “throw the ball”

Een alternatieve versie van stuiterbal, alleen dan op het water. Gooi een bal weg, en zorg dat deze zo snel mogelijk wordt opgehaald. Ideaal om te oefenen met zeilstanden, sturende werking, gewicht, roer, inzicht.

Tijd: Kan je helemaal zelf bepalen.
Extra benodigdheden: Een bal of truus.
Doel: Afhankelijk waar je de focus ligt. Kan zijn: zeilstanden, overstagen/gijpen, inzicht in koersen, gewichtsverdeling, roergebruik.
Vereiste vaardigheden: Bij deze oefening moeten de cursisten wel een beetje kunnen varen, eind cwo 2/begin cwo 3 en hoger. Belangrijk zijn inzicht in koersen en enige bootvaardigheid.
Opzet: Essentie en doel uitleggen, bal overboord gooien, zo snel mogelijk ophalen. Continue reading

Positieve helling

De positieve helling in een schip houdt in dat het schip enigzins helling maakt naar lij. Het verschilt erg per boot hoeveel deze helling is, maar het is meestal een vrij geringe helling. De helling wordt positief genoemd, omdat hij ten eerste naar lij hangt, maar ten tweede omdat het positieve effecten heeft op de vaareigenschappen van het schip. Continue reading

Negatieve helling

Bij de voordewindse koers is er geen sprake van een vleugelwerking, er is slechts sprake van wind wat tegen een groot doek aanblaast, en op deze manier de boot voortduwt. Dit heet ook wel het weerstandsprofiel (in tegenstelling tot het vleugelprofiel bij hogere koersen). Bij een dergelijke voordewindse koers zijn er een aantal factoren die de snelheid beïnvloeden, zowel bij een kielboot als bij een zwaardboot. Continue reading