Categorie: Begeleiden

Begeleidingsvormen

Verschillende vormen van begeleiding, uit verschillende bronnen verzameld.

Een maatje/bondgenoot
Dit is iemand die zich in een vergelijkbare werksituatie bevindt en met wie de instructeur kan reflecteren, ervaringen, inzichten en opvattingen kan delen en adviezen kan krijgen. Maatjes bespreken met elkaar de voortgang in hun werk of leerproces. Maatjes maken zelf afspraken over hoe en wanneer ze invulling geven aan hun bondgenootschap. De aanpak van het maatje is actief, samenwerkend, gelijkwaardig en interactief.

Intercollegiale toetsing of intervisie
Lees verder

Door | Geplaatst in Begeleiden | Tagged | Leave a comment

Individuele beleidingsvormen

Een aantal verschillende begeleidingsvormen, inclusief de activiteiten van de begeleider en instructeur.

Gezamenlijk observeren

Gezamenlijk observeren is een zeer nuttig middel om iemand iets duidelijk te maken wat moeilijk in woorden uit te leggen is. Zo kan je bijvoorbeeld samen een groep cursisten die les krijgt observeren en kijken naar de spanningsboog, aandacht, etc. Ook kun je zeiltechnisch observeren, bijvoorbeeld andere boten die aan het varen zijn: zo kun samen een foutenanalyse maken.

Activiteit begeleider: Voorbespreking, observeren, analyseren, toelichten, uitleggen en nabespreken
Activiteit instructeur: Observeren, analyseren, luisteren, meedenken en nabespreken Lees verder

Door | Geplaatst in Begeleiden | Tagged | Leave a comment

Slecht nieuws gesprek

Slecht nieuws brengen is lastig. De boodschapper voelt zich vaak gemangeld tussen verstand (‘bijv. het is rationeel gezien goed welk nieuws ik breng’) en gevoel (‘bijv. ik gun hem dit nieuws niet, hij is best aardig). Heb je de beslissing weloverwogen genomen, dan is het beste wat je kunt doen het nieuws te brengen en de ander te helpen het te verwerken.

In termen van gesprekstechniek betekent dit dat je tijdens het gesprek moet kunnen switchen tussen inhouds- en relatieniveau. Inhoudelijke bijdragen hebben betrekking op feiten en argumenten. Relatiegerichte uitingen verwoorden gevoel en invoelingsvermogen: bijvoorbeeld warmte, genegenheid of aandacht. Lees verder

Door | Geplaatst in Begeleiden | Tagged | 1 Comment

Gesprekstechnieken

Verschillende gesprekstechnieken die je kunt gebruiken om het gesprek doelbewust te laten verlopen.

Veronderstelling: Als begeleider interpreteer je datgene wat de instructeur heeft gezegd. De interpretatie sluit nauw aan bij het referentiekader van de instructeur als je expliciet maakt wat de instructeur nog (net) niet kon verwoorden. Je kan ook veronderstellingen maken buiten het referentiekader van de instructeur door persoonlijke ideeën toe te voegen. Soms is dat broodnodig om impasses in het gesprek te doorbreken maar tegelijkertijd begeef je je op glad ijs: de kans is groot dat je er vierkant naast zit. Het gevolg is dat de instructeur zich niet begrepen zal voelen.

Informatie geven: Lees verder

Door | Geplaatst in Begeleiden | Tagged | Leave a comment

Lastige gedrag bij begeleiding

De tweede workshop (klik voor ppt) ging over de verschillende gespreksstijlen. Hier een overzicht van de verschillende stijlen. Onderstaande punten zijn zo omschreven om zoveel mogelijk handvatten te krijgen hoe je hier het beste mee om kan gaan. Lees verder

Door | Geplaatst in Begeleiden | Tagged | Leave a comment

Opbouw van een begeleidingsgesprek

Een begeleidingsgesprek kent een logisch opbouw, waarbij elke fase specifieke kenmerken heeft. Hieronder de stadia die een gesprek vaak doorloopt. Natuurlijk verschilt de precieze opbouw, en bij bijvoorbeeld slecht nieuws gesprekken verloopt het gesprek op een andere manier.

Een gesprek doorloopt vaak de volgende vijf stadia:

  1. Opening
  2. Inhoudspunten, doelen van het gesprek
  3. Kern van de zaak, oorzaken
  4. Conclusies, vernieuwde doelstellingen
  5. Evaluatie en eindcontracten Lees verder
Door | Geplaatst in Begeleiden | Tagged | Leave a comment

S.M.A.R.T. doelen

“Doelen sturen je gedrag. Als je geen doelen hebt, maakt het niet zoveel uit wat je doet. Doelen zijn makkelijk omdat ze je helpen bij het nemen van beslissingen. Dat geldt niet alleen voor jou als individu, maar ook voor groepen en organisaties. Als tijdens een groepsoverleg bijvoorbeeld blijkt dat men het niet met elkaar eens is, kan het verwijzen naar een gemeenschappelijk doel soms de doorslag geven. Maar hoe stel je haalbare doelen? Lees verder

Door | Geplaatst in Begeleiden | Tagged | Leave a comment