Monthly Archives: July 2007

Voorbeeldles zwaardboot: “ophalen rietstengel”

Essentie en doel: Bij deze oefening laat je beginnende cursisten zelf ontdekken hoe ze tegen de wind in kunnen zeilen. Verzamel iedereen benedenwinds en geef ze de opdracht (pal) bovenwinds iets op te halen of aan te raken. Dit kan een rietstengel zijn, of de kant aantikken. Vervolgens moeten ze zo snel mogelijk weer terug. Degene die het eerste is, wint / krijgt een prijs. Cursisten moeten zelf uitvinden dat ze van aan de wind naar aan de wind moeten varen. Leuk aan deze oefening is dat het vrijwel altijd goed komt: meestal is er iemand zo snugger om het uit te vinden, de rest doet hem vervolgens na. Lees verder

Door | Geplaatst in Lesgeven | Tagged , | Leave a comment

Opbouw van een begeleidingsgesprek

Een begeleidingsgesprek kent een logisch opbouw, waarbij elke fase specifieke kenmerken heeft. Hieronder de stadia die een gesprek vaak doorloopt. Natuurlijk verschilt de precieze opbouw, en bij bijvoorbeeld slecht nieuws gesprekken verloopt het gesprek op een andere manier.

Een gesprek doorloopt vaak de volgende vijf stadia:

  1. Opening
  2. Inhoudspunten, doelen van het gesprek
  3. Kern van de zaak, oorzaken
  4. Conclusies, vernieuwde doelstellingen
  5. Evaluatie en eindcontracten Lees verder
Door | Geplaatst in Begeleiden | Tagged | Leave a comment

Examineren CWO IV examen

Bij het afnemen van een (meestal) CWO IV examen is het van belang door het voorgesprek een goede basis te leggen voor het examen. Het doel is om tijdens een kort gesprek het ijs te breken en daarbij een essentiële brok informatie aan de kandidaten te geven. Hieronder de punten die meestal aan de orde komen tijdens het voorgesprek.

De volgende onderwerpen komen tijdens de voorpraat aan de orde. Je vertelt: Lees verder

Door | Geplaatst in Opleidingen, Trainen | Tagged , , | Comments Off on Examineren CWO IV examen

S.M.A.R.T. doelen

“Doelen sturen je gedrag. Als je geen doelen hebt, maakt het niet zoveel uit wat je doet. Doelen zijn makkelijk omdat ze je helpen bij het nemen van beslissingen. Dat geldt niet alleen voor jou als individu, maar ook voor groepen en organisaties. Als tijdens een groepsoverleg bijvoorbeeld blijkt dat men het niet met elkaar eens is, kan het verwijzen naar een gemeenschappelijk doel soms de doorslag geven. Maar hoe stel je haalbare doelen? Lees verder

Door | Geplaatst in Begeleiden | Tagged | Leave a comment

Observeren

“Observeren is te definiëren als: “De doelgerichte en systematische waarneming van gedragingen van één of meerdere personen of van een gebeurtenis, met de bedoeling het waargenomene te beschrijven en samen te vatten.” Observeren is dus doelgericht: dat wil zeggen dat je voordat je gaat observeren bedenkt waar je naar wilt gaan kijken en waarom. Observeren is verder systematisch: dat wil zeggen dat je voordat je gaat observeren al bedenkt op welke manier je je informatie gaat verzamelen. Lees verder

Door | Geplaatst in Begeleiden | Tagged | Leave a comment